EKO SET
   

 

 

 

 

 

 
SADRŽAJ EKO SETA :


1. Uljni disperzant 20 l
2. Uljni odmašćivač 20 l
3. Apsorbens u prahu 1 vreća
4. Zaštitno odijelo (kombinezon) 2 kom.
5. Zaštitne rukavice 2 para
6. Kofil maska 10 kom.
7. Tlačna šprica 1 kom.
8. Neiskreća lopata 1 kom.
9. Metla 1 kom.
10 PVC vreća 5 kom.

NAPUTAK ZA UPORABU EKO SETA :

Sadržaj EKO SETA namijenjen je za sanaciju
manjih onečišćenja ugljikovodicima (ulja i maziva).

Postupak je sljedeći:

Na onečišćenu površinu nanosi se apsorbens u prahu, tako da prekrije uljnu mrlju. U cilju učinkovitog upijanja ulja, naneseni apsorbens se metlom nekoliko puta pomiješa. Uljem zasićeni apsorbens neiskrećom lopatom se pokupi u vreću za smeće. Na grubo očišćenu površinu, tlačnom špricom nanosi se uljni disperzant. Sa nekoliko poteza metlom naneseni disperzant se utrljava na onečišćenu površinu i ostavlja djelovanju 5 - 10 min. Konačno, onečišćena površina ispire se vodom (ukoliko postoji mogućnost ispiranja toplom vodom pod tlakom, učinkovitost sanacije je veća).