55 GODINA NA SUSTAVNOJ ZAŠTITI ČOVJEKOVE  OKOLINE, UZ OBAVLJANJE SLJEDEĆIH USLUGA:


 

ZAŠTITA VODENIH I KOPNENIH POVRŠINA

Usluge čišćenja mora i drugih vodenih površina od zagađenja ugljikovodicima i ostalih nakupina, uz primjenu suvremene tehnologije i biorazgradivih disperzanata i apsorbensa, neškodljivih za floru i faunu.

ZAŠTITA UKRASNOG BILJA I ŠUMSKIH POVRŠINA

Usluge zaštite bilja ako što su prihranjivanje, suzbijanje štetnjaka (crvotočina i potkornjaša) i nametnika (borov prelac i sl.), suzbijanje raznih gljivičnih oboljenja, suzbijanje nepoželjne vegetacije (korova), suzbijanje nematoda, sanitarna obrada uskladištenig žita i industrijskog bilja.

DEZINSEKCIJA DEZINFEKCIJA DEZODORACIJA DERATIZACIJA DEGAZACIJA DEKONTAMINACIJA DEPEDIKULACIJA

Usluge dezinfekcije (suzbijanje štetnih mikroorganizama), dezinsekcije (suzbijanje štetnih insekata), deratizacije (suzbijanje štetnih glodavaca), depedikulacije (suzbijanje štetnih nametnika na ljudima i životinjama), dezodorizacije (uklanjanje neugodnih i nepoželjnih mirisa), dekontaminacije (uklanjanje agensa kontaminacije), na stambenim objektima, gospodarskim objektima (poslovni, skladišni, proizvodno- industrijski), javnim (ustanove, parkovi, kupališta), te prometnim i prijevoznim objektima.

SUZBIJANJE INSEKATA I GLODAVACA

Usluge suzbijanja svih vrsta karantenskih i ekonomskih štetnjaka (insekata i glodavaca) u silosima i skladištima, u komorama za fumigaciju, u brodskim skladištima, na pokretnim trakama (prilikom utovara ili istovara), u transportnim sredstvima (vagonima, kamionima), te pod PVC folijama.

SUZBIJANJE MOLESTANATA

Usluge suzbijanja molestanata (komaraca i dr.), biološkim metodama (nasađivanje gambuzija) i larvicidno, u riječnim rukavcima, u lokvama, u bunarima (šternama), u septičkim jamama i u spremnicima za vodu.

Usluge vršimo na objektima :

stambenim, gospodarskim (poslovni, skldišni, proizvodno industrijski), javnim (ustanove, parkovi, kupališta), prometnim i prijevoznim