Dronovi i komarci

Komarci, osim što su molestanti, imaju veliki značaj kao vektori - prenosioci bolesti. Neke od najpoznatijih i najznačajnijih bolesti koje komarci prenose su arbovirusne groznice, denga, encefalitisi, filarijaza, malarija, žuta groznica i West Nile virus te kao najnovija prijetnja Zika virus. Larvicidnim tretmanom se suzbijaju razvojni stadiji- larve komaraca. Opće je poznato da je, ukupno gledajući, larvicidni tretman najučintkovitiji način suzbijanja komaraca. Larvicidni tretmani podrazumijevaju primjenu bioloških, mehaničkih, fizikalnih i kemijskih mjera i postupaka sa ciljem smanjenja broja larvi komaraca. Postoji nekoliko principa: eradikacijom staništa (isušivanjem), korištenjem prirodnih predatora (ribica Gambusia), primjenom bioloških larvicida te primjenom kemijskih larvicida. Međutim, kao i svaka metoda, tako i larvicidni tretman ima nedostatke: povećana potreba za terenskim radom tehničara i strojeva, spora i dugotrajna provedba mjera, neujednačena kvaliteta izvedenih radova i drugo.

Svakodnevno se susrećući na terenu sa navedenim poteškoćama razvila se ideja za osmišljavanjem novog, učinkovitijeg, naprednijeg i selektivnog načina suzbijanja komaraca uz pomoć sustava bespilotnih zrakoplova (tzv. dronovi) prilagođenih problematici larvicidnog suzbijanja komaraca. Primjena bespilotnih zrakoplova opskrbljenih sustavom za izbacivanje larvicida nova je metoda razvijena u suradnji tvrtki Dezinsekcija d.o.o. Rijeka i Vectrino d.o.o. Rijeka tijekom 2016. godine. Ova inovacija u lipnju 2017. godine nagrađena je posebnim priznanjem „Drone Hero Europe“.

Posebnost ove metode upravo je u činjenici da se u potrazi za vodenim površinama u kojima se mogu nalaziti ličinke komaraca koriste modificirane kamere koje propuštaju isključivo crveno svjetlo te NIR (near infrared svjetlo). Osim jednostavnosti detekcije vodenih površina, pravi potencijal metode ističe se uporabom softwarea za automatsku detekciju vodenih površina. Poznajući visinu leta bespilotnog zrakoplova moguće je automatski izračunati površine, točnije volumene vode te pomoću posebno razvijenog sustava za izbacivanje tableta sa larvicidom dozirati točno određenu količinu larvicida. Navedenu metodu suzbijanja komaraca izbacivanjem tableta iz bespilotnog zrakoplova moguće je primijeniti u gradskim područjima, dok se njezin puni potencijal može ostvariti na naplavnim područjima nakon povlačenja vode u primarne vodotoke.