Za sve HITNE upite u vezi provedbe dezinfekcije protiv koronavirusa (COVID-19) nazovite: 098 474 092 ili 098 259 408 ili 099 624 5740

Aktualnosti


Proslava 70 let

Riječka Dezinsekcija proslavila 70 godina rada i dovršetak ekološkog centra

Pročitajte više