Sustavi za suzbijanje neugodnih mirisa

Sustavi za suzbijanje neugodnih mirisa

Dezinsekcija d.o.o. nudi uslugu suzbijanja neugodnih mirisa u spremnicima za otpad, kanalizacijskim sustavima, na javnim površinama te ostalim sličnim površinama korištenjem sredstva na bazi mikroorganizma i enzima.

Proizvod se primjenjuje u obliku praška koji djeluje na organske tvari prisutne u otpadu na način da zaustavlja proces fermentacije, čime se sprječava stvaranje neugodnih mirisa.

Time se na prirodan način te bez korištenja kemikalija poboljšavaju uvjeti kontejnera za otpad, uklanjaju neugodni mirisi, poboljšavaju uvjeti rada radnika koji skupljaju otpad te se smanjuje ili uklanja stvaranje procjednih voda.

Sustavnom primjenom ovakvog sredstva uklanjaju se skorene nakupine otpada u spremnicima čime se izbjegava struganje i uništavanje spremnika te pojednostavljuje pranje kontejnera.