Dezinsekcija d.o.o.
Brajšina 13
51000 Rijeka
OIB: 75145286506

tel: +385 (0)51 506 920
fax: +385 (0)51 512 769

e-mail: info@dezinsekcija.hr

besplatni tel: 0800 212 533

Ekološka sanitacija:

tel: +385 (0)51 506 939 (sanitarna zaštita - DDD)
+385 (0)51 506 938 (zaštita bilja)
e-mail:

Zaštita okoliša:

tel: +385 (0)51 506 923 (zaštita mora)
+385 (0)51 506 924 (gospodarenje otpadom)
e-mail:

Računovodstvo:

tel: +385 (0)51 506 931 (voditelj računovodstva)
+385 (0)51 506 929 (saldakonti)
e-mail:

Komercijala:

tel: +385 (0)51 506 933
+385 (0)51 506 936
e-mail:

OSOBA ZA ZAŠTITU PODATAKA:

tel: +385 (0)51 506 940
e-mail: