Otkup otpadnih jestivih ulja

Otkup otpadnih jestivih ulja

Otpadno JESTIVO ulje je svako ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke djelatnosti, u industriji, obrtu, zdravstvenoj djelatnosti, javnoj upravi i drugim sličnim djelatnostima u kojima se priprema više od 20 obroka dnevno.

Posjednici otpadnih JESTIVIH ulja, dužni su osigurati da se otpadna jestiva ulja, koja nastanu pripremom hrane skupljaju odvojeno od drugog otpada u posebnim spremnicima.

Dezinsekcija d.o.o. u sklopu službe gospodarenja otpadom, vrši uslugu preuzimanja otpadnih JESTIVIH ulja (OJU) od fizičkih i pravnih osoba te prijevoza do ovlaštenog obrađivača. Prilikom sklapanja ugovora o obavljanju poslova skupljanja i prijevoza OJU, naručitelju usluge daje se bez naknade dovoljan broj spremnika/kanti za prikupljanje OJU, za cijelo vrijeme trajanja ugovora (što naručitelj ovjerava potvrdom). Prilikom preuzimanja OJU, posjednik je dužan osigurati da spremnici s uljem budu smješteni na pristupačnom mjestu radi olakšane manipulacije (u dogovoru s djelatnicima Dezinsekcije), a također je od iznimne važnosti da se u (dostavljene) spremnike odlaže isključivo OTPADNO JESTIVO ULJE, a nikako druge vrste otpada, npr.: ostatke hrane, pribor za jelo, vodu, razne kemikalije, maziva ulja, boje, deterdžent, talog i sl.

Prije predaje otpadnih jestivih ulja posjednik je dužan ispuniti prvi dio Pratećeg lista za otpad (podaci o proizvođaču otpada), koji će djelatnici Dezinsekcije ovjeriti prilikom preuzimanja otpada.