Sustavi zaštite mora

Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. Rijeka u okviru svoje djelatnosti pruža uslugu DOBAVE I MONTAŽE SUSTAVA ZAŠTITE MORA, sve s ciljem sprječavanja širenja eventualnog plutajućeg zagađenja tijekom izvođenja različitih radova u nekom akvatoriju.

Sustav uključuje najam, montažu i demontažu zaštitnih plutajućih brana i (prema potrebi) sidrenog sustava za opasivanje različitih područja (tijekom izvođenja radova i sl.). Prema zahtjevu Naručitelja, u sustav može biti uključena i pripravnost djelatnika (EKO plovila) te eventualni rad ili, ukoliko se radi o dužem periodu najma, usluga uključuje obilazak (npr. mjesečni) i pregled sustava.

Branu je potrebno sidriti kako bi se spriječilo istezanje odnosno nakupljanje brane pod utjecajem mora i vjetra te kako bi sidra preuzela dio maritimnih sila. Istovremeno, sidrenjem će se postići potreban oblik brane. Sidreni sustav sastoji se od sljedećih elemenata:

  1. Sidreni blok
  2. Sidreni lanac
  3. Sidreno uže
  4. Sidrena plutača

Ukoliko se radi spoj brane s obalom, na istom je potrebno postaviti kompenzacijsku vodilicu. Ako zbog konfiguracije obale nema mogućnosti postavljanja vodilice, brana se privezuje za obalu. U tom je slučaju potrebno postaviti mjesto za privez brane.