Fumigacija (dezinsekcija plinom)

Fumigacija

Fumigacija je specifična mjera dezinsekcije gdje se suzbijaju insekti primjenom plina ili para te se primjenjuje u strogo kontroliranim uvjetima i uz posebne mjere opreza.

Mjera se sastoji od nekoliko osnovnih koraka:

  1. pripremni radovi: pregled objekta, prijava fumigacije nadležnim tijelima te isticanje obavijesti i upozorenja na mjestu rada, hermetizacija prostora te provjera hermetizacije
  2. puštanje fumiganta u prostor
  3. vrijeme izloženosti
  4. degazacija i primopredaja robe i/ili objekta

Izvođači DDD mjera moraju imati odgovarajuće odobrenje od nadležnog tijela, educirane djelatnike, zaštitnu opremu te sve ostalo propisano zakonima i pravilnicima.

Fumigacija je metoda izbora kad se javi potreba za suzbijanjem insekata poput stjenica na sredstvima javnog prijevoza (npr. brodovima) i u turističkim objektima, muzejskih štetnika u muzejima i privatnim kolekcijama, crvotočina (npr. Anobium punctatum) u drvenim materijalima i namještaju, skladišnih štetnika (npr. duhanar, krušar, brašneni moljac, žitni žižak…) i ostalih štetnika koji se mogu pojaviti na prehrambenim i neprehrambenim proizvodima prilikom transporta ili skladištenja.