Eko set

Eko set

EKO–SET (set za sanaciju onečišćenja) predstavlja učinkovito rješenje za sanaciju manjih onečišćenja na kopnu i moru. Sadržaj EKO SET-a namijenjen je za:

  • sanaciju manjih onečišćenja ugljikovodicima (ulja i maziva) na kopnu i vodi
  • odmašćivanje / čišćenje tvrdih i vodenih površina

Prednost posjedovanja EKO SET-a je u tome što se sanaciji može pristupiti odmah nakon nastanka onečišćenja, čime se smanjuje mogućnost širenja istog te se skraćuje vrijeme sanacije.

Razlikujemo dvije vrste EKO SET-a:

  • tip I (za sanaciju onečišćenja na kopnu)
  • tip M (za sanaciju onečišćenja na moru)

EKO SET sastoji se od plastičnog spremnika, apsorbens praha, apsorbens krpa/rola, metle/četke, lopatice, zaštitne maske, radnog kombinezona, zaštitnih rukavica i ostale opreme (sredstava) potrebnih za sanaciju onečišćenja. Važno je istaknuti kako se prilikom upotrebe EKO SET-a obavezno moraju koristiti zaštitne rukavice te ostala zaštitna oprema. Uz svaki isporučeni primjerak EKO SET-a, dostavlja se uputstvo za upotrebu istog, što olakšava njegovu upotrebu.

Sadržaj i ukupna cijena EKO SET-a definira se prema potrebama svakog kupca pojedinačno