Tvrtka “Dezinsekcija” d.o.o. Rijeka više od 70 godina djeluje na sustavnoj zaštiti čovjekove okoline.

Neprestanim usvajanjem novih znanja i tehnologija, inovativnošću na području svoje djelatnosti, tvrtka se razvijala i povećavala te je izrasla u jednu od najbolje opremljenih i najstručnije ekipiranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Tvrtka nekad i sad


Tvrtka „Dezinsekcija Rijeka“ osnovana je 22. ožujka 1947. godine, prvenstveno radi provođenja mjera sanitarne zaštite (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija) na području Istre i Hrvatskoga primorja.

Krajem 1960. godine počinje se vršiti usluga fumigacije roba u riječkoj luci (duhan, kava, kikiriki, žitarice…), a 1970. godine osnivaju se dvije nove službe: Služba za zaštitu ukrasnog bilja i suzbijanje nepoželjne vegetacije te Služba za zaštitu mora, koja je u to vrijeme bila jedina služba s mogućnošću poduzimanja konkretnih akcija duž obale Jadrana. Tada se uvodi vlastita inovacija „Nuvatret“ – aparat za automatsku protočnu dezinsekciju žitarica u silosima te se nabavlja nova oprema, među kojom i specijalno plovilo za čišćenje mora. Tvrtka seli u vlastitu upravnu zgradu, gdje se nalazi i danas.

Osamdesetih godina prošloga stoljeća „Dezinsekcija“ prva počinje provoditi mjere sustavne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije s ciljem zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, a devedesetih se godina ulažu znatna sredstva u razvoj službe za zaštitu mora. Tako se, u sklopu ostvarenja Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, nabavljaju se 3 ekološka plovila za kontrolu i nadzor zagađenja na području Primorsko-goranske i Istarske županije, čime tvrtka postaje najopremljeniji centar za zaštitu mora na Jadranu.

Kao posljedica rada Službe za zaštitu mora, budući da nakon sanacija onečišćenja uvijek ostane određena količina otpada koja se mora propisno zbrinuti, devedesetih godina prošlog stoljeća razvila se i Služba gospodarenja otpadom. Kako se djelatnost gospodarenja otpadom razvijala, Dezinsekcija d.o.o. je počela, pored gospodarenja morskim otpadom, gospodariti i drugim vrstama opasnog i neopasnog otpada.

Ulaskom u 21. stoljeće, Dezinsekcija d.o.o. nastavila je ulagati u razvoj svojih službi te se iz godine u godinu usvajaju novi, ekološki načini zaštite okoliša. Tako je Dezinsekcija d.o.o. razvila ili sudjelovala u razvoju brojnih inovacija, od kojih se svakako trebaju izdvojiti EKO SET (set za sanaciju manjih onečišćenja ugljikovodicima na kopnu i vodi) te INTERSUZAM (interventni sustav zaštite mora), a tvrtka je također sudjelovala u razvoju ideje, a potom i realizacije projekta kontrole komaraca DRONOVIMA (inovativna metoda suzbijanja komaraca).