Uvedeni sustavi upravljanja


 • Certifikat ISO 9001:2015
 • Certifikat ISO 14001:2015
 • Certifikat ISO 45001:2018
 • Certifikat ISCC EU
 • Certifikat CEN Standard EN 16636:2015;
 • Certifikat HU16/6514 HACCP Codex Alimentarius;
 • Certifikat ISO 22000:2018;
 • Certifikat SCCP:2011;
 • Certifikat ISO 26000:2010;

Priznanja


Tvrtka je tijekom postojanja službe za zaštitu mora dobila mnoga priznanja za dostignuća u radu koja potiču na daljnji rad i usvajanje novih znanja. Neka od najznačajnijih priznanja su:

 • THE CLEAN SEAS INTERNATIONAL AWARD - Malta, 1993. godine (zlatna medalja Čista mora);

 • ZLATNA PLAKETA ZA DOSTIGNUĆA U PODRUČJU ZAŠTITE VODA I MORA – Državna uprava za zaštitu okoliša, 1997. godine;

 • SREBRNA DIPLOMA ZA EKO-SET NAMIJENJEN SANACIJI MANJIH ONEČIŠĆENJA – Nautica (sajam inovacija u nautici i pomorstvu), 1997. godine;

 • DIPLOMA SA ZLATNIM JEDROM ZA EKO-SUSTAVE NA MORU I PRIOBALJU - 17. međunarodni sajam nautičkog turizma, Rijeka 2001. godine;

 • PRIZNANJE ZA DOPRINOSE UNAPREĐENJU SIGURNOSTI PLOVIDBE NA JADRANU, SPAŠAVANJU LJUDI I IMOVINE TE ZAŠTITI PRIRODNIH RESURSA JADRANSKOG MORA – Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, 2001. godine;

 • PRIZNANJE ZA DOPRINOS ZAŠTITI OKOLIŠA – Hrvatska gospodarska komora, 2017. godine;

 • PRIZNANJE ZA ZAŠTITU MORSKOG OKOLIŠA I UNUTARNJIH VODA – Ministarstvo mora, prometa i INFRASTRUKTURE, 2017. godine.

Certifikati i priznanja