Uvedeni sustavi upravljanja


 • Certifikat ISO 9001:2015
  (Broj certifikata: HR24/00000033 - SGS Adriatica d.o.o.)
 • Certifikat ISO 14001:2015
  (Broj certifikata: HR24/00000035 - SGS Adriatica d.o.o.)
 • Certifikat ISO 45001:2018
  (Broj certifikata: HR19/2466 - SGS Adriatica d.o.o.)
 • Certifikat ISCC EU
  (Broj certifikata: EU-ISCC-Cert-PL214-45580722 - Bureau Veritas Polska SP. z o.o.)
 • Certifikat CEN Standard EN 16636:2015;
  (Broj certifikata: IT19/SBB86 - SGS ITALIA S.p.A.)
 • Certifikat HU16/6514 HACCP Codex Alimentarius;
  (Broj certifikata: HR18/2162 - SGS Adriatica d.o.o.)
 • Certifikat ISO 22000:2018;
  (Broj certifikata: HR19/2336 - SGS Adriatica d.o.o.)
 • Certifikat SCCP:2011;
  (Broj certifikata: 2010673001913 - TÜV AUSTRIA)
 • Certifikat ISO 26000:2010;
  (Broj certifikata: HR19/2455 - SGS Adriatica d.o.o.)

Priznanja


Tvrtka je tijekom postojanja službe za zaštitu mora dobila mnoga priznanja za dostignuća u radu koja potiču na daljnji rad i usvajanje novih znanja. Neka od najznačajnijih priznanja su:

 • THE CLEAN SEAS INTERNATIONAL AWARD - Malta, 1993. godine (zlatna medalja Čista mora);

 • ZLATNA PLAKETA ZA DOSTIGNUĆA U PODRUČJU ZAŠTITE VODA I MORA – Državna uprava za zaštitu okoliša, 1997. godine;

 • SREBRNA DIPLOMA ZA EKO-SET NAMIJENJEN SANACIJI MANJIH ONEČIŠĆENJA – Nautica (sajam inovacija u nautici i pomorstvu), 1997. godine;

 • DIPLOMA SA ZLATNIM JEDROM ZA EKO-SUSTAVE NA MORU I PRIOBALJU - 17. međunarodni sajam nautičkog turizma, Rijeka 2001. godine;

 • PRIZNANJE ZA DOPRINOSE UNAPREĐENJU SIGURNOSTI PLOVIDBE NA JADRANU, SPAŠAVANJU LJUDI I IMOVINE TE ZAŠTITI PRIRODNIH RESURSA JADRANSKOG MORA – Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, 2001. godine;

 • PRIZNANJE ZA DOPRINOS ZAŠTITI OKOLIŠA – Hrvatska gospodarska komora, 2017. godine;

 • PRIZNANJE ZA ZAŠTITU MORSKOG OKOLIŠA I UNUTARNJIH VODA – Ministarstvo mora, prometa i INFRASTRUKTURE, 2017. godine.

 • Od 2023. godine član međunarodnog udruženja EUROSHORE INTERNATIONAL - (Gospodarenje brodskim – MARPOL – otpadom uz korištenje lučkih prihvatnih uređaja).

Certifikati i priznanja