Sakupljanje otpadnih mazivih ulja

Sakupljanje otpadnih mazivih ulja

Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. temeljem Ugovora o privremenom obavljanju poslova skupljanja otpadnih MAZIVIH ulja s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost BEZ NAKNADE preuzima otpadna MAZIVA ulja I. i II. kategorije (najčešće su to rabljena motorna ulja iz automehaničarskih radiona).

Prije predaje otpadnih MAZIVIH ulja, posjednik je dužan ispuniti prvi dio Pratećeg lista za otpad (podaci o proizvođaču otpada) te Deklaraciju o svojstvima otpada.

NAPOMENA: Ukoliko ne dostavi deklaraciju o svojstvima otpada ili je količina otpadnih MAZIVIH ulja koja se predaje veća od jedne tone, posjednik je dužan, uz prateći list, predati i Izvješće o ispitivanju svojstava otpada (fizikalno-kemijsku analizu otpada) ne starije od 12 mjeseci računajući od dana kada je provedeno ispitivanje svojstava otpada.

Ispunjeni Prateći list i Deklaracija (ili kopija analize) predaju se djelatnicima Dezinsekcije zajedno s otpadom. Otpadna MAZIVA ulja odvoze se na obradu u tvrtke ovlaštene za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih mazivih ulja.