Dezinsekcija Rijeka prva počinje provoditi mjere sustavne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije s ciljem zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, još osamdesetih godina prošlog stoljeća.


Služba sanitarne zaštite

U sklopu Službe sanitarne zaštite, provode se mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD mjere):

 1. Deratizacija - suzbijanje: štakora, miševa, mišolikih glodavaca
 2. Dezinsekcija - suzbijanje: žohara, muha, mrava, komaraca, stjenica, grinja, buha, nevida
 3. Dezinfekcija vanjskih površina i svih vrsta objekata
 4. Dezinfekcija vodoopskrbnih sustava hotela, kampova, marina (i sličnih objekata)
  • protuepidemijska dezinfekcija vodoopskrbnog sustava tople i hladne vode zbog prisutnosti Legionella spp.
 5. Deodorizacija (uklanjanje neugodnih mirisa)  vanjskih površina i svih vrsta objekata
 6. Obrada površina i objekata nakon organskih onečišćenja
 7. Uvođenje tehnologija kontrole industrijske prašine u proizvodnim pogonima, gradilištima, prekrcajnim terminalima i sl.
 8. Uvođenje tehnologija suzbijanja neugodnih mirisa u sustavima prikupljanja komunalnog otpada (kontejneri, kamioni,…), pogonima za obradu otpada te svim vrstama objekata gdje se neugodni mirisi pojavljuju => vidi pod POSEBNE USLUGE.

Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. Rijeka provodi DDD mjere u stambenim i gospodarskim objektima (poslovni, skladišni, proizvodno-industrijski), na javnim površinama (ustanove, parkovi, kupališta), prometnicama i prijevoznim sredstvima. Specifično za hotelske objekte, tvrtka provodi i konzervaciju istih nakon završene sezone, kao i pripremu objekata pred turističku sezonu.
Rječnik osnovnih pojmova:
Deratizacija - sve mjere i postupci koji se provode u svrhu smanjenja populacije štetnih glodavaca;
Dezinsekcija - skup mjera i postupaka koje se provode sa svrhom suzbijanja i uništavanja štetnih člankonožaca odnosno insekata;
Dezinfekcija - postupak kojim se smanjuje ukupan broj virulencija ili uništavaju mikroorganizmi u vodi, hrani, na predmetima ili u prostorima s ciljem sprječavanja nastanka ili širenja zaraznih bolesti.

Služba zaštite bilja

U sklopu Službe zaštite bilja provode se usluge zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, zaštite ukrasnog bilja od štetnjaka i bolesti, te suzbijanje nepoželjne vegetacije:

 1. Suzbijanje štetnika uskladištenih poljoprivrednih proizvoda: razne vrste žitarica, ali i ostali proizvodi po potrebi, uključujući i metode fumigacije u:
  silosima, skladištima, brodskim skladištima, kontejnerima, vagonima, kamionima (i ostalim transportnim sredstvima), na pokretnim trakama, mlinovima i drugim pogonima
 2. Zaštita ukrasnog bilja od biljnih patogena na svim vrstama hortikulturno uređenih površina
 3. Metode endoterapije (injektiranja) u zaštiti ukrasnog bilja od biljnih patogena
 4. Zaštita travnjaka od biljnih patogena i nepoželjne vegetacije na sportskim terenima
 5. Zaštita šuma od biljnih patogena
 6. Zaštita poljoprivrednih kultura od biljnih patogena na otvorenim površinama i u zaštićenim prostorima (plastenici, staklenici i sl.)
 7. Suzbijanje nepoželjne vegetacije na nepoljoprivrednim površinama (prometnice, šetnice, popločenja, okoliš turističkih objekata…) i industrijskim dvorištima

Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. uobičajeno provodi tretmane kestena, borova, čempresa, maslina, te raznog drugog ukrasnog raslinja, a provodi i usluge prihranjivanja hortikulturnog raslinja.
Rječnik osnovnih pojmova:
Zaštita ukrasnog bilja i šumskih površina - zaštita bilja od štetnih organizama ili sprječavanje djelovanja tih organizama prihranjivanjem biljaka, suzbijanjem štetnika (crvotočina i potkornjaša) i nametnika (borov prelac i sl.) te suzbijanjem raznih gljivičnih oboljenja;
Suzbijanje nepoželjne vegetacije - suzbijanje nepoželjne vegetacije (korova) te suzbijanje nematoda (valjkastih / oblih crva);
Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda - sanitarna obrada uskladištenog žita i industrijskog bilja;

ODJEL EKOLOŠKE SANITACIJE samostalna je jedinica u sklopu tvrtke Dezinsekcija d.o.o. Rijeka. U sklopu odjela pružaju se usluge suzbijanja brojnih vrsta štetnih organizama, koji svojim djelovanjem ugrožavaju ljudsko zdravlje, nanose ekonomske štete ili smanjuju kvalitetu života.

Tvrtka je osnovana upravo radi provođenja mjera sanitarne zaštite (dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije – skraćeno DDD mjere) na području Istre i Hrvatskog primorja. Poslovanje je započelo sa 6 djelatnika i skromnom opremom, a prvo prijevozno sredstvo kupljeno je 1948. godine. Dezinsekcija Rijeka prvi se put spominje u biltenu brodova Europe 1953. godine kao tvrtka koja obavlja sanitarnu obradu brodova u riječkoj luci. S razvojem grada i njegovom industrijalizacijom rasle su potrebe za DDD uslugama te je u tu svrhu tvrtka rasla i razvijala se. Krajem 1960. godine počinje se vršiti usluga fumigacije roba u riječkoj luci (duhan, kava, kikiriki, žitarice i sl.).

Nakon više od 20 godina provođenja DDD mjera, 1970. godine djelatnost se širi te se, među ostalim, osniva služba za zaštitu ukrasnog bilja i suzbijanje nepoželjne vegetacije. Pored osnivanja nove službe, služba sanitarne zaštite se dalje razvija i 70-ih godinama prošlog stoljeća u poslovanje se uvodi vlastita inovacija „Nuvatret“ – aparat za automatsku protočnu dezinsekciju žitarica u silosima.

Osamdesetih godina prošlog stoljeća Dezinsekcija prva počinje provoditi mjere *sustavne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije* s ciljem zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.

Odjel ekološke sanitacije se i danas neprestano razvija, te se ulaže u nabavku specijalizirane opreme i ekoloških sredstava kao i u edukaciju djelatnika. A prilikom provođenja mjera sanitarne zaštite i zaštite bilja primjenjuju se najnovije znanstvene spoznaje i najsuvremenije metode i tehnike suzbijanja štetnih organizama.