zaštita okoliša

Svako zagađenje mora specifično je te se razlikuje od slučaja do slučaja. Stoga ne postoji točno određen program za vođenje operacija prilikom intervencije. Ali ključni preduvjeti svake uspješne sanacije svakako su unaprijed određena organizacija postupanja u slučajevima onečišćenja mora, kvalitetna ekološka oprema i sredstva za provođenje sanacije te, ono što je ipak najvažnije, kvalitetan ljudski kadar. Dezinsekcija d.o.o. ispunjava sva tri navedena preduvjeta, što ju čini vodećom tvrtkom u pružanju usluga iz područja zaštite mora u Republici Hrvatskoj.


Služba zaštite mora

U sklopu Službe zaštite mora provode se sljedeće usluge:

 1. preventivna zaštita mora i drugih vodenih površina - opasivanje brodova ili ostalih mogućih izvora onečišćenja
 2. interventna zaštita mora i drugih vodenih površina (sanacija onečišćenja) opasivanje (lokalizacija) izvora onečišćenja, uz primjenu suvremene tehnologije te biorazgradivih disperzanata i apsorbenata
  • Osim sanacija velikih onečišćenja, tu se ubrajaju i sanacije onečišćenja nakon potonuća raznih manjih plovila (koče, ribarice, turistička plovila i dr.).
 3. hitne intervencije kod zagađenja kopnenih površina - sanacija terena nakon izlijevanja ugljikovodika (npr. čišćenje prometnica od uljnih zagađenja)
 4. zaštita plažaograđivanje zaštitnim plivajućim branama
 5. prodaja ekološke opreme i sredstava:
  • EKO SET - set za sanaciju manjih onečišćenja ugljikovodicima na kopnu i vodi
  • INTERSUZAM - interventni sustav zaštite mora
 6. razni drugi poslovi u funkciji zaštite okoliša
 7. Od 2023. godine smo član međunarodnog udruženja EUROSHORE INTERNATIONAL - (Gospodarenje brodskim – MARPOL – otpadom uz korištenje lučkih prihvatnih uređaja).

Usluge iz područja zaštite mora tvrtka pruža kako na otvorenom moru, tako i u priobalnim i obalnim područjima: u lukama, lučicama, marinama te ostalim turističkim objektima, industrijskim postrojenjima (brodogradilišta, rafinerije i sl.) te raznim drugima.

Služba gospodarenja otpadom

U sklopu Službe gospodarenja otpadom provode se sljedeće usluge:

 1. sakupljanje i interventno sakupljanje opasnog i neopasnog otpada
 2. prijevoz opasnog i neopasnog otpada
 3. pražnjenje septičkih jama
 4. održavanje kanalizacijskih sustava - prvenstveno probijanje začepljenih cjevovoda kanal-yet uređajem
 5. čišćenje industrijskih postrojenja i spremnika - ispumpavanje, mehaničko i kemijsko čišćenje raznih zauljenih spremnika, separatora ulje-voda, mastolova, kanala, kotlovnica i tankvana
 6. čišćenje stambenih i poslovnih prostora od golubljeg izmeta i ostalog otpada (opasnog i neopasnog)
 7. odmašćivanje kuhinjskih napa (posebice u velikim kuhinjama)
 8. razni drugi poslovi u funkciji zaštite okoliša

ODJEL ZAŠTITE OKOLIŠA povezuje dvije djelatnosti unutar tvrtke Dezinsekcija d.o.o.: zaštitu mora i gospodarenje otpadom.

Dezinsekcija d.o.o. osnovala je još 1970. godine Odjel zaštite mora, čiji je početak rada obilježila nabava specijalnog plovila za čišćenje mora - m/b „JASTOG“, kao i brojne druge opreme za potrebe zaštite mora.

Odjel se intenzivno razvija devedesetih godina kada Dezinsekcija d.o.o., u sklopu ostvarenja Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, na osnovi Ugovora s Republikom Hrvatskom nabavlja 3 ekološka plovila za kontrolu i nadzor akvatorija, te sanaciju zagađenja na području Primorsko-goranske i Istarske županije. Tvrtka time postaje najopremljeniji centar za zaštitu mora na istočnom dijelu Jadrana.

Tijekom djelovanja službe za zaštitu mora, tvrtka Dezinsekcija d.o.o. Rijeka izvršila je brojne sanacije zagađenja, kako na moru, tako i na kopnu. Najpoznatije sanacije, ali i preventivne aktivnosti u sklopu zaštite mora svakako se vežu uz havarije brodova, poput: m/b „MIKOLAJ REJ“, m/b „STELLA POLARE“, m/b „ELHAWI STAR“, m/b „SERINE“, m/b „UND ADRIATIC“ i mnoge druge.

Budući da nakon sanacija onečišćenja (kako morskih, tako i ostalih vodenih i kopnenih površina) uvijek ostaje određena količina otpada koji se mora zbrinuti u skladu sa svim važećim propisima (bez ugrožavanja zdravlja ljudi i onečišćavanja okoliša), iz djelatnosti zaštite mora se vremenom razvila još jedna djelatnost tj. služba – Gospodarenje otpadom.

Služba je započela sa radom devedesetih godina prošlog stoljeća te se u početku gospodarilo isključivo otpadom koji je ostajao nakon sanacija onečišćenja mora. Razvojem ove djelatnosti tvrtka je počela, pored gospodarenja morskim otpadom, gospodariti i drugim vrstama opasnog i neopasnog otpada. Stoga je Dezinsekcija d.o.o. Rijeka danas ovlašteni sakupljač, prijevoznik, posrednik i trgovac u gospodarenju otpadom te izvoznik/uvoznik otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku.