Fumigacija je specifična mjera dezinsekcije gdje se suzbijaju insekti primjenom plina ili para te se primjenjuje u strogo kontroliranim uvjetima i uz posebne mjere opreza.

Dezinsekcija d.o.o. Rijeka hotelskim kućama, restoranima, cateringu i ostalim ugostiteljskim i turističkim objektima nudi cjelokupnu uslugu: provedba mjera deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije provedba mjera zaštite bilja i suzbijanja nepoželjne vegetacije skupljanje jestivog otpadnog ulja i drugih vrsta otpada odštopavanje kanalizacije i/ili pražnjenje septičkih jama

Dezinsekcija d.o.o. nudi uslugu suzbijanja neugodnih mirisa u spremnicima za otpad, kanalizacijskim sustavima, na javnim površinama te ostalim sličnim površinama korištenjem sredstva na bazi mikroorganizma i enzima.

Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. Rijeka u okviru svoje djelatnosti pruža uslugu DOBAVE I MONTAŽE SUSTAVA ZAŠTITE MORA, sve s ciljem sprječavanja širenja eventualnog plutajućeg zagađenja tijekom izvođenja različitih radova u nekom akvatoriju.

EKO–SET (set za sanaciju onečišćenja) predstavlja učinkovito rješenje za sanaciju manjih onečišćenja na kopnu i moru. Sadržaj EKO SET-a namijenjen je za: sanaciju manjih onečišćenja ugljikovodicima (ulja i maziva) na kopnu i vodi odmašćivanje / čišćenje tvrdih i vodenih površina

Dezinsekcija d.o.o. osmislila je sustav interventne zaštite mora, namijenjen prvenstveno lučkim upravama (lokalnog, županijskog i državnog značaja), ali i svim gospodarskim subjektima koji posluju u priobalnom području (marine, industrijski pogoni i sl.).

Otpadno JESTIVO ulje je svako ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke djelatnosti, u industriji, obrtu, zdravstvenoj djelatnosti, javnoj upravi i drugim sličnim djelatnostima u kojima se priprema više od 20 obroka dnevno.

Od 01.08.2016. godine do daljnjega je obustavljeno financiranje sustava gospodarenja građevinskim otpadom koji sadrži azbest te se stoga isti više ne preuzima bez naknade. Kao ovlašteni sakupljač i prijevoznik otpada, Dezinsekcija i dalje UZ NAKNADU preuzima građevinski otpad koji sadrži azbest.

Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. temeljem Ugovora o privremenom obavljanju poslova skupljanja otpadnih MAZIVIH ulja s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost BEZ NAKNADE preuzima otpadna MAZIVA ulja I. i II. kategorije (najčešće su to rabljena motorna ulja iz automehaničarskih radiona).